Nieuws Uncategorized

Open avond Triade 5 februari

Hoogbegaafdenonderwijs in Nunspeet!!

Heeft u altijd al het gevoel gehad dat uw kind anders is dan andere kinderen. Van jongs af aan heeft uw zoon of dochter  een rijke woordenschat en een goed geheugen. Hij of zij is leergierig en geïnteresseerd in veel  onderwerpen.

Blijf niet rondlopen met vermoedens een IQ test kan uitsluitsel geven. Wanneer extra uitdaging of een plusklas voor uw kind niet voldoende is dan kan de Triade groep een uitkomst bieden.

Sinds april 2018 biedt CNS Nunspeet specialistisch onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Deze groep heeft een plek gekregen binnen de Immanuelschool, de Triadegroep.

Binnen deze groep wordt een uitdagende leeromgeving geboden waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit is niet altijd mogelijk is binnen het reguliere onderwijs. Dit kan tot verschillende problemen leiden zoals onderpresteren, aanpassings- en gedragsproblemen. De kinderen kunnen zich daardoor ongelukkig en onbegrepen voelen.

Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier. Zij staan anders in het leven. Deze unieke eigenschappen vragen om een andere benadering en leeromgeving. Onze enthousiaste leerkrachten en leerkrachtondersteuner hebben een specialisatie op dit gebied zodat wij een passend onderwijsaanbod kunnen bieden.

De kinderen gaan vaak sneller door de lesstof heen en hebben minder behoefte aan instructie. Daarom wordt de lesstof compact aangeboden en wordt er “topdown” lesgegeven. Er wordt per leerling gekeken waar behoefte aan is, wat aansluit bij hun niveau.

Door deze manier van lesgeven ontstaat er meer ruimte voor verbreding en verdieping van de kernvakken. Daarnaast blijft er ook tijd over voor vakken zoals schaken, filosofie en mindset trainingen. In dit programma is er veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden die de kinderen ook in hun verdere leven nodig zullen hebben. U kunt hierbij denken aan vaardigheden als leren leren, leren doorzetten en omgaan met jezelf en de wereld om je heen.

In het middagprogramma maken we gebruik van de units van IPC. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de leerkracht en de leerling hierbij. Leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en ontdekken volop hun eigen en elkaars talenten.

De Immanuelschool is een van de vijf locaties van vereniging CNS in Nunspeet. Wij staan dan ook voor Christelijk onderwijs binnen Nunspeet. Vanaf september 2020 willen wij binnen de Immanuelschool starten met twee Triade groepen. Zou de Triade groep iets kunnen zijn voor uw zoon of dochter? Op woensdagavond 5 februari bent u van harte welkom om te komen kijken en u te informeren over de Triadegroep.

Aanmelding gaat via een toelatingscommissie. Wij vragen altijd een IQ onderzoek als basis voor de aanmelding.

 

U bent van harte welkom op woensdag 5 februari tussen 19.00 en 20.00 uur voor informatie over de lessen in de triadegroep, de aanmeldingscriteria en natuurlijk om gewoon kennis te maken met de leerkrachten Jolanda en Carin en leerkrachtondersteuner Mirjam . U kunt ons vinden in de Immanuelschool, locatie Randweg 11.

Wilt u een afspraak maken voor een gesprek dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school mevrouw Bertha Immerzeel; telefoonnummer 0341 – 25 22 19 of 0341 – 23 25 65.

Wij staan klaar om uw zoon of dochter te bieden wat nodig is om tot bloei te komen, met oog voor talent.