Nieuws

Informatiekaart

Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste informatie met betrekking tot het nieuwe schooljaar 2019-2020. Bewaar deze goed.

Daarnaast ontvangt u tweewekelijks onze nieuwsbrief per mail. (een papieren versie ligt in de brievenbakjes)

Contact mogelijkheden:
Winckelweg : telefoonnummer; 0341 – 25 22 19
Randweg : telefoonnummer: 0341 – 23 25 65

Schooltijden:
• 8.30 uur – 12.00 uur
• 13.15 uur – 15.15 uur
• woensdag 8.30 uur – 12.15 uur
• groep 1 en 2 maandag- en vrijdagmiddag vrij
• groep 3 en 4 hebben vrijdagmiddag vrij
De eerste bel gaat 5 minuten voor schooltijd (om 8.25 uur en 13.10 uur). Bij de tweede bel worden
de kinderen verwacht in het lokaal aanwezig te zijn (8.30 uur en 13.15 uur).

Gym- en zwemdagen:
Dinsdagmorgen gymmen: groep Triade, 6, 7, en 8
Dinsdagmiddag gymmen groep 3 en 4
Dinsdagmorgen zwemt: groep 5
Vrijdagmorgen gymmen: groep Triade, 5, 6, 7 en 8
Alle groepen gaan lopend naar de sporthal “Feitenhof”
Gymkleren verplicht: kort broekje, shirt/ gympakjes en gymschoenen (geen gymspullen mee dan blijft uw zoon of dochter op school)

Vakanties schooljaar 2019 – 2020
Herfstvakantie 21 oktober – 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 – 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari – 28 februari 2020
Paasvakantie 10 april – 13 april 2020
Meivakantie 27 april – 8 mei 2020
Hemelvaart 21 mei – 22 mei 2020
Pinkstervakantie 1juni 2020
Zomervakantie 20 juli – 28 augustus 2020
Studiedagen:
Alle leerlingen hebben geen school op:
Maandag (hele dag) 4 november
Vrijdag (hele dag) 21 februari

Contact tussen school en thuis:
Er zijn 4 momenten ingepland om over uw kind te
praten. Data om alvast te noteren
10 minuten gesprekken ;
donderdag 10 en dinsdag 15 oktober
15 minuten gesprekken;
donderdag 13 en dinsdag 18 februari (1e
rapport)
10 minuten gesprekken
Donderdag 16 en dinsdag 21 april
10 minuten gesprekken:
donderdag 2 en dinsdag 7 juli (2e
rapport)
Adviesgesprekken groep 8: januari 2020
Wanneer u met de leerkracht tussentijds iets wilt
afstemmen, dan is daar uiteraard gelegenheid voor.
U kunt dan een afspraak maken met de leerkracht.

Tussenschoolse opvang (overblijf);
Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er
een mogelijkheid voor tussen schoolse opvang.
U kunt hiervoor per keer betalen of een vast bedrag
betalen, hiervan ontvangt een factuur na opgave
van opvang. Verdere informatie kunt u vinden in de
schoolgids.

Website:
Op onze website kunt u alle informatie vinden zoals
nieuwsbrieven en activiteiten per groep.
www.immanuelschoolnunspeet.net

Verlofregeling:
Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig en u
mag hen dus thuishouden als u dat nodig acht.
Voor het kind is het wel van belang om een ritme te
ontwikkelen van naar school gaan. Vijfjarige kleuters vallen onder de leerplichtwet. Verlof moet tijdig
aangevraagd worden op een speciaal daarvoor bestemd formulier. Dit formulier kunt u krijgen bij de
directie of via de website.

Ziekmelden en afwezigheid:
Wanneer uw kind ziek is of een (tand)arts moet
bezoeken verzoeken wij u vriendelijk dat aan de
school kenbaar te maken voordat de school begint.
U kunt telefonisch contact opnemen met de school
vanaf 8.00 uur. Op maandagmorgen na 8.15 uur
i.v.m. het gezamenlijke openingsmoment van het
team.
We vragen u dan ook altijd om uw zoon of dochter
op te (laten) halen van school. Tijdens schooluren
gaan de leerlingen niet alleen over straat. We vragen uw begrip hiervoor mede ook voor de veiligheid
van uw kind.

Verjaardagen:
Trakteren op je verjaardag is vaak een hoogtepunt!
Wij schrijven natuurlijk niemand voor wat er getrakteerd moet worden. Toch vragen wij u zo min mogelijk snoep mee te geven.
De jarige ontvangt een mooie verjaardagskaart met
alle namen van de juffen en meesters. De leerkrachten hoeven geen traktatie.

Naar huis:
Wanneer bij de kleuters de dag is afgelopen dan
komt de leerkracht samen met de kinderen naar
buiten. Op het plein kunt u uw kind ophalen. Geeft
u het even door als uw kind met iemand anders
meegaat? Als u niet op tijd bent zal uw kind bij de
leerkracht wachten.

Speciale schooltijden
Vrijdag 17 juli 2020
Alle leerlingen 11.00 uur vrij