Nieuws

Beslisboom

Op dit moment “worstelen” veel ouders/ verzorgers en scholen met de vraag wat te doen bij neusverkoudheid van leerlingen. Regelmatig komen daar toch telefoontjes van binnen. Om zeker te zijn beslissen we dan vaak met elkaar dat uw kind thuis blijft.
Samen met het RIVM stellen verschillende organisaties beslisbomen op. Daar willen wij, binnen CNS, ook gebruik van maken. Met het doorlopen van de vragen van de beslisboom kunt u als ouders thuis de eerste afweging maken en bij twijfel (alsnog) afstemmen met school. De vragen in de beslisboom zijn opgesteld door artsen en het RIVM.
In de bijlage kunt u de beslisbomen vinden. Deze zijn voor twee verschillende leeftijden.

Klik hier voor beslisboom kinderen 0-6

Klik hier voor beslisboom kinderen 7-12