Bijbelonderwijs

De Bijbel, Gods woord, neemt in ons dagelijks onderwijs een grote plaats in. We willen de kinderen vertrouwd maken met de verhalen uit de Bijbel en wat voor ons het belangrijkste is: het Evangelie van de Here Jezus Christus. In de groepen wordt uit de Bijbel verteld. Iedere groep volgt zijn eigen rooster dat hoort bij de methode Levend Water. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen worden daarmee de lessen begonnen. Op maandagmorgen wordt er een lied aangeleerd en de eerste les van de vrijdagmorgen is veelal gereserveerd voor de verwerking van de Bijbelverhalen, of er wordt een zendingsverhaal verteld. Maandagochtend wordt er zendingsgeld ingezameld, dat is bestemd voor ons adoptiekind op afstand en voor speciale zendingsprojecten. Wij besteden iedere dag een half uur aan Bijbelonderwijs.