Circuitmodel

In de onderwijsontwikkeling van de Immanuëlschool hebben we in 2007 besloten ons onderwijs ingrijpend en vernieuwend te veranderen.

Sinds maart 2008 geven we geen klassikaal onderwijs meer op de hoofdvakken lezen, rekenen, taal en schrijven, maar hanteren we een circuitmodel. Dit is een aanpak met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. De leerkrachten geven gerichte instructie op niveau, één op één of aan groepjes kinderen. De kinderen werken in hoge mate zelfstandig of in groepjes aan taken volgens dag- of weektaken.

Met deze onderwijsontwikkeling kunnen we de kerndoelen voor het onderwijs met meer succes behalen dan voorheen. Daarnaast stimuleert deze wijze van les geven een actieve en betrokken leerhouding bij de kinderen en is er ruimte, tijd voor zorg en extra aandacht voor kinderen die dat nodig hebben.

Belangrijkste kenmerken van het circuitonderwijs:

  • instructie op niveau in kleine groepen (geen/nauwelijks klassikale instructie)
  • keuzevrijheid om zelfstandig taken uit te voeren

Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn:

  • kinderen leren zelfstandig hun werk (te plannen en) uit te voeren
  • kinderen medeverantwoordelijk maken voor hun eigen leerproces
  • tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen (in instructie (korte klassikale instructie en verlengde instructie) en verwerking (diversiteit in verwerking en kwantiteit)
  • tijd vrijmaken voor leerlingen die extra zorg en/of instructie nodig hebben (kleine kring)
  • creëren van een hoge effectieve leertijd (hoog tempo, hoge eisen stellen, hoge verwachtingen hebben)

Roosters en taken
De leerkracht zorgt tijdens de voorbereiding voor een zorgvuldige planning van het weekschema. Belangrijk daarbij is dat kinderen zelfstandig aan het werk kunnen met die onderdelen waarop ze al instructie hebben gehad of die zonder instructie gedaan kunnen worden.

Blokken
Tijdens de ochtenden wordt gewerkt in blokken van een half uur. Leerlingen kunnen kiezen welke taak van het rooster ze binnen dat halve uur kunnen doen. De leerkracht geeft op dat moment instructie aan een kleine groep leerlingen aan de instructietafel. De leerkracht mag tijdens dat instructiemoment niet gestoord worden.