Gebedsgroep

De gebedsgroep wordt gevormd door betrokken ouders. Deze ouders leggen in gebed alle zaken van de school en verschillende groepen voor de Here God neer. Ze hebben als doel te bidden en te danken voor alles wat er op school met kinderen en personeel gebeurt.
In Mattheüs 18: 20 belooft onze Hemelse Vader ook ons ‘waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in hun midden’.

Als u als ouder / verzorger zich aangesproken voelt dan bent u uitgenodigd om zich op te geven voor deze gebedsgroep. Dat kan bij mw. G. Westerink, telefoon 0341 – 25 00 49 . Voor data zie de schoolkalender.