Jaargroepen

Jaargroepen
De kinderen worden verdeeld in zogenaamde jaargroepen. Dat betekent dat alle kinderen van dezelfde leeftijd in een groep zitten. Zij krijgen in principe dezelfde leerstof aangeboden. Verder wordt er binnen de groep aandacht besteed aan zwakke leerlingen en aan leerlingen die meer aan kunnen dan de doorsnee leerling. Zie verder 4.4 voor uitgebreide informatie.

Groepsgrootte
We streven ernaar om de groepen zo klein mogelijk te houden. Dit is echter afhankelijk van de hoeveelheid kinderen van dezelfde leeftijd.