Lesmethoden

Actuele methoden
Elk schooljaar proberen we één of meerdere lesmethoden te vervangen, zodat ons onderwijs up-to-date blijft.

In schooljaar 2011-2012 hebben we nieuwe lesmethoden ingevoerd voor verkeer, Engels, en rekenen

wijzer door het verkeer Real English Alles Telt
Wijzer door het verkeer Real English Alles telt

In schooljaar 2012-2013 hebben we nieuwe lesmethoden ingevoerd voor de kleutergroepen, bijbelonderwijs en aardrijkskunde.

Onderbouwd Levend water De blauwe planeet
Onderbouwd Levend Water De blauwe planeet

In schooljaar 2014-2015 hebben we nieuwe lesmethoden ingevoerd voor taal en spelling.

Taal op Maat en Spelling op Maat

Kanjertraining
Sinds het schooljaar 2011-2012 doen we mee met de Kanjertraining. De Kanjertraining is bedoeld om kinderen een veilig schoolklimaat te bieden. Tijdens de wekelijkse Kanjerlessen wordt daarom op verschillende  manieren stilgestaan bijallerlei soorten gedrag van mensen/kinderen. Daarbij wordt vooral positief gedrag onder de aandacht gebracht. Voorbeelden van positief gedrag zijn: iets aardigs zeggen, complimenten geven,laten zien dat je de ander vertrouwt, leren stoppen met treiteren en pesten.  Daarbij is ‘pettengedrag’ een belangrijk uitgangspunt. (rode, zwarte, gele en witte pet) In de onderbouwgroepen wordt daarbij gebruik gemaakt van verhalen die m.b.v. een knieboek worden verteld. In de bovenbouw worden, naast allerlei oefeningen, ook werkboeken gebruikt.

Veel informatie is te vinden op www.kanjertraining.nl