Overblijven

Leerlingen die willen overblijven kunnen van te voren worden aangemeld. In het Eet en Weet lokaal ligt hiervoor een agenda. Op de desbetreffende dag kan de ouder of de leerling zijn /haar naam noteren. Blijft de leerling een vaste dag over dan kan dit eenmalig vermeld worden op de daarvoor bestemde pagina.

De leerlingen en de overblijfouder nemen zelf eten en drinken mee. Van de ouders wordt verwacht dat zij een verantwoorde maaltijd meegeven.

Na het plassen en handen wassen gaan de leerlingen aan tafel zitten en pakken hun eten en drinken. Voor het eten gaat de overblijfouder of een leerling hardop met ons bidden. Dan pas wordt er gegeten en gedronken. Tijdens het eten noteert de overblijfouder de aanwezigheid van de leerlingen.

De leerlingen blijven aan tafel zitten en gaan pas van tafel als (bijna ) iedereen klaar is en de overblijfouder of een leerling met ons gedankt heeft.

Na het eten kan er gespeeld worden. De pleinhekken worden door de overblijfouder op slot gedaan. Bij acceptabel weer gaan we buiten spelen. Bij slecht weer kunnen de leerlingen in het Eet en Weet Lokaal spelen. Er staat daar een kast met overblijf speelgoed.

Het buitenspeelgoed wordt door de overblijfouder zelf uit het schuurtje gehaald, de leerlingen brengen het weer terug en de overblijfouder ruimt weer in.

Niemand mag zonder toestemming van de overblijfouder naar binnen. De leerlingen gaan niet samen naar de wc. De leerlingen mogen niet in de leslokalen. De kinderen mogen niet van het plein, ook niet om zogezegd een boodschap.

De normale schoolregels gelden ook tijdens het overblijven. In school mag niet worden geschreeuwd, gerend enz. Er wordt ook gelet op het taalgebruik (schelden en vloeken).

Naar de overblijfouder wordt net zo geluisterd als naar de leerkracht. Wordt dit niet gedaan dan krijgt de leerling eventueel een aantekening en worden de ouders hiervan op de hoogte gebracht. Dit gebeurt door de contactpersoon van de overblijf. Wanneer dit regelmatig gebeurt kan worden besloten de leerling niet meer te laten overblijven.

Namens de OR wordt 1 overblijf-coördinator aangewezen. Deze persoon fungeert als aanspreekpunt voor de overblijfouder. De directeur draagt de eindverantwoording voor het overblijven. Bij geschillen zal de directrice in overleg met de overblijf-coördinator beslissen.

Betalingsreglement Overblijven vanaf 1 september 2019

Vaste overblijf dag : € 50,00 per dag, per schooljaar
Eenmalig overblijf  : € 2,00 per leerling per keer.