Kleutergroepen

In de kleutergroepen vindt u de kinderen van groep 1 en 2 samen in een groep. Op deze manier kunnen de kinderen van elkaar leren en is er voor elk kind ruimte om zich op zijn of haar niveau te ont wikkelen. In de groepen werken de kinderen aan verschillende opdrachten, vaak naar aanleiding van een thema. Er komen dan verschillende verplichte en keuze activiteiten aan bod. Met behulp van het keuzebord kunnen de kinderen zelf hun keuze maken.

We volgen leerlingen met het observatie systeem ‘Bosos’. Hierin staat de leerstof zodanig geordend, dat er sprake is van een doorgaande lijn, waarbij alle leeraspecten aan bod komen.

Daarnaast wordt door middel van een leesbevorderingproject (Bas project) en de methode Schatkist het lezen in groep 1 en 2 gestimuleerd. Op deze wijze vindt een goede voorbereiding op groep 3 plaats met betrekking tot lezen.

 

We werken in de groepen 1 / 2 op de volgende wijze: –     We hebben per week 7 speel-werkmomenten.

  • Twee verplichte taken per week en een verplichte hoek.
  • We maken verschil in groep 1 en groep 2. We kijken goed welke taak we geschikt vinden voor de leerling. Als een leerling er aan toe is, mag hij ook een groep 2 werkje doen. Voor de instroomgroep passen we indien nodig het groep 1 werkje aan.
  • We werken vier a vijf weken over een thema. We plannen ons thema in een beredeneerd aanbod en werken met de beredeneerd aanbod doelen.
  • Tijdens de speel-werktijd maken we gebruik van een rood-groen kaartje en/of time-timer. De eerste 20 minuten blijven de kinderen bij de taak/hoek waarvoor ze gekozen hebben. Daarna mogen ze één of twee keer iets anders kiezen. De laatste tien minuten wordt er niet meer gewisseld.
  • Werkbladen bewaren we per kind in een map. Deze kunnen ouders inzien tijdens oudergesprekken. En gaat aan het einde van het schooljaar mee naar huis.

De eerste vrijdag van de maand mogen de kinderen van groep 1 en 2 één stuk speelgoed meenemen naar school om te laten zien en om ermee te spelen. Elke dag mogen de ouders de kinderen in de klas brengen. Na de tweede bel verwachten wij van u dat u het lokaal verlaat.

De nieuwe kleuters krijgen bericht wanneer ze een middag mogen komen kijken en meedoen in de groep. Ouders van nieuwe kleuters krijgen ook een uitnodiging voor de informatieavond.